Згідно ст.30 Закону України про  освіту заклади освіти зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти (переглянути); свідоцтво про атестацію (переглянути)

 • ліцензії на провадження освітньої діяльності (переглянути);

 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти (переглянути);

 • структура та органи управління закладу освіти (переглянути);

 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами (переглянути);

 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (переглянути);

 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) (переглянути);

 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (переглянути);

 • мова (мови) освітнього процесу (переглянути);

 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) (переглянути);

 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) (переглянути);

 • результати моніторингу якості освіти (переглянути);

 • річний звіт про діяльність закладу освіти (переглянути);

 • правила прийому до закладу освіти (переглянути);

 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами (переглянути) ;

 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти (переглянути);

 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (переглянути);

 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти (переглянути);

 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (переглянути);

 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (переглянути);

 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) (переглянути);

 • кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів (переглянути)