Основні відомості

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,
які навчаються у ліцеї

Розподіл учнів
за профілем
навчання

 

       Проєктна потужність – 470 учнів.

       У ліцеї навчається 480 учнів, з них

 •  у  8 – 9 –х класах – 210 учнів,

 •  у 10 – 11 –х класах – 270 учень (станом на 01.04.2021р.)

профілі

Профілі навчання

 
Фізико-математичний профіль

Фізико-математичний профіль

Орієнтація на ВНЗ за напрямками:

 • Технічні

 • Економічні

 • Соціально-педагогічні

 • Фізико-математичні

Спецкурси за вибором:

 • Технічні вимірювання і фізика,

 • механіка в класах з поглибленим вивченням фізики,

 • числові методи розв'язання задач механіки,

 • графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей,

 • креслення